N I E U W S
Steunfondsaanvragen indienen voor 15 januari 

Beste allemaal,

Graag wil ik jullie namens het Steunfonds informeren over de steunaanvragen die jullie bij het Steunfonds kunnen doen voor dit seizoen. Dit kunnen aanvragen voor financiële steun zijn maar ook kennisaanvragen. Ze hebben in hun netwerk namelijk veel mensen met handige kennis zitten die dit ook wel pro bono of voor een goede fles wijn met jullie willen delen. Voor informatie over het steunfonds en hoe je een aanvraag kan doen, klik op lees meer

Wat is het Steunfonds?
De vereniging Steunfonds Orca is in 1986 opgericht om de sub-toppers binnen Orca in hun weg naar de top te ondersteunen door de ze een financieel steuntje in de rug te geven. Het gaat hier om wedstrijdroeiers met hun coaches die hebben bewezen over het nodige potentieel te beschikken maar nog geen deel uitmaken van de Nederlandse roei-equipe. Volgens het Steunfonds verdient juist deze groep sporters in het huidige topsportklimaat een extra ondersteuning om de top te bereiken. Naast het direct steunen van roeiers en coaches steunen zij hen indirect door te investeren in professionalisering van Orca in het algemeen (bijvoorbeeld door het trainingskamp Tilburg te sponsoren en de coachcursus mede te financieren).

Wanneer kan je een aanvraag doen?
Ieder jaar is de groep roeiers die aan het KNRB-profiel 'Instroomniveau RTC' voldoet (zie voor de specifieke streeftijden op de ergo en in de boot http://knrb.nl/files/bestanden/Beleid_talentontwikkeling_2012-2020.pdf) lid van het First Team vanaf de ALV eind februari.
Op dit moment kunnen de roeiers van het First team jaarlijks aanspraak maken op een vaste onkostenvergoeding voor de volgende evenementen:
a) Trainingskamp Sevilla (januari/februari)
b) Trainingskamp Tilburg (maart/april)
c) 1 buitenlandse wedstrijd (Bijv. Duisburg/Essen)
d) Worldcup Luzern (B-uitzending)
e) Vergoeding van eigen bijdrage aan WK's en WB's (deels door Orca betaald)
f) Vergoeding van reiskosten t.b.v. bondstrainingen

De hoogte van de bijdragen zullen per roeier zijn:
- Sevilla :
€ 350,-- met een totaalmaximum van € 3.500,-- (incl coaches)
- Tilburg :
€ 40,-- met een totaalmaximum van € 400,-- (incl coaches)
- Duisburg/Essen:
€ 75,-- met een totaalmaximum van € 750,-- (incl coaches)
- Worldcup:
€ 200,-- met een totaalmaximum van € 1.000,-- (incl coaches)
- Eigen bijdrage
Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten, 100%
- Reiskosten
Vergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten, tussen 50% en 66%


Daarnaast kan iedereen nog aparte aanvragen doen waar tijdens de ALV in maart een besluit over wordt genomen. Vanaf je 2e wedstrijdjaar mag je een aanvraag doen. Dit jaar is de datum voor de ALV 28 februari 2016.

Waar moet een aanvraag uit bestaan?
Denk je in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Steunfonds? Neem dan in ieder geval de onderstaande punten mee in de aanvraag. Overleg ook met je coach(es)!
1. Titel aanvraag + datum
2. Wie vraagt de bijdrage aan?
3. Ten goede van welke roei(st)er(s) komt de aanvraag? Wie coacht hem/haar/hen?
4. Wat is de achtergrond van de roei(st)er(s) (Ergotijden/boottijden/blikken)
5. Beschrijf de aard/hoogte van de aanvraag
6. Motiveer de aanvraag (geef eventueel vernieuwende elementen duidelijk aan) Om aanspraak te maken op de steun van het Steunfonds moet in de aanvraag duidelijk worden beschreven welk doel je nastreeft, welke progressie je de afgelopen periode hebt gemaakt en de komende periode wil maken en waarom de steun van het steunfonds noodzakelijk is om dit doel te bereiken.
Zie in de bijlage de aanvragen van vorig jaar zodat je je een beeld kan vormen (NB: deze aanvragen zijn dus niet allemaal gehonoreerd).
We verdelen elk jaar rond de 10.000 euro, dus zorg dat je aanvraag straks bij ons bekend is!

Wanneer moet de aanvraag zijn ingeleverd?
Je kan de aanvraag tot komende vrijdag 15 januari indienen bij mij, via wedstrijd@orcaroeien.nl. Vervolgens zal het Orcabestuur de aanvragen doornemen samen met het Steunfondsbestuur. Op de ALV stemmen de Steunfondsleden uiteindelijk wie welke steun ontvangt. Tijdens de ALV zal er ruimte worden ingelast om je aanvraag te pitchen. Zet 28 februari dus alvast in je agenda.

Reageren


Naar Home Geplaatst op 2016-01-11 00:44:26 door Karlijn Kremer
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging ORCA
Contactinformatie | Routebeschrijving | Problemen | Colofon
Copyright 2003 Orca's WWW werkgroep - webmaster@orcaroeien.nl
Generated at 2018-05-20 19:54:10 in: 0.039, Sql: 0.012 (13)